Lindberg Sport Event | Åvænget 32, DK-7480 Vildbjerg | +45 2022 2615
Betingelser 2017-07-12T23:15:26+00:00

BETINGELSER – FOREDRAG

Lindberg Sport Event arrangørbetingelser ved bestilling af foredragsholder:

 1.  Kontrakten er først gyldig og bindende, når LSE har modtaget skriftlig aftale retur i underskreven stand fra arrangør af tegningsberettiget person der repræsentere arrangør.
 2. Ved afbestilling af foredragsholder indtil senest 10 dage før afholdelse betales der 50 % af honoraret
 3. Ved afbestilling af foredragsholder under 10 dage før afholdelse betales der fuldt honorar
 4.  Ved genbestilling af samme foredragsholder eller anden foredragsholder til nyt arrangement betales der igen fuldt honorar jvnf. punkt 2 & 3.
 5. LSE kan aflyse arrangement indtil på afviklingsdagen uden økonomisk konsekvens overfor arrangør såfremt foredragsholder:

–      Bliver sygdomsramt – dokumenteres ved lægeattest, hvis det ønskes af arrangør

–      Foredragsholder bliver pålagt obligatorisk engagement og tilstedeværelse hos sin arbejdsgiver

–      Foredragsholder bliver pålagt udlandsrejse af arbejdsgiver

–      Almindelige force majeure forhold såsom forsinkelse eller aflysning af  transportmidler eller
andre vejr forhold der umuliggør en fremkomst til arrangørsted.

–      Tillige vil alle aflysninger under punkt 5 ikke medfører betaling fra arrangør

 1. LSE er tillige ikke ansvarlig for driftstab, avancetab og andre indirekte tab,   herunder  konventionalbod og driftsforstyrrelser. Undtagelser af de tilfælde hvor ansvar i henhold til gældende lovgivning ikke kan fraskrives er LSE´s ansvar maksimeret til kr. 5.000,-
 2. LSE kan ved aftaleindgåelsen som efterfølgende kræve forudbetaling helt eller delvist for booking af foredragsholder.
 3.  Foredragsholder er ikke forpligtet til at optræde såfremt der er væsentlige forhold og forpligtelser der ikke er overholdt i aftalen. Det fritager dog ikke arrangør fra at betale det fulde honorar.
 4. Optagelser af arrangement må kun ske ved forudgående aftale med Lindberg Sport Event og foredragsholder.
 5. Det er arrangørens pligt at AV udstyr, mikrofon og evt. andet udstyr som der er indgået i aftalen er til rådighed for foredragsholder ellers betragtes det som misligholdelse af aftalen og det medfører bod på 10% af fakturabeløbet.
 6. Kontaktpersonen fra arrangørstedet er forpligtet til fuld tilstedeværelse under arrangementet. Hvis det ikke er muligt skal Lindberg Sport Event have meddelelse om den person der er arrangør ansvarlig for arrangementet på afviklingsdagen
 7. Eventuelle uenigheder om aftaleforholdet forsøges løst i almindelighed ved udpegelse af fælles tredjeperson inden der indledes juridiske skridt.

BETINGELSER – INSPIRATIONSTRÆNING

Lindberg Sport Event arrangørbetingelser ved køb af inspirationstræning:

 1.   Aftalen om arrangementet er først gyldigt når LSE har modtaget aftalen retur i underskreve stand.
 2.  Ved aflysning af arrangement af arrangør indtil senest 10 dage før betales der 50 % af honoraret.
 3. Ved aflysning af arrangementet af arrangør under 10 dage før betales fuldt honorar
 4. Ved genbestilling af samme inspirationstræner eller anden inspirationstræner til samme arrangement betales igen fuldt honorar jvnf, punkt 2 & 3
 5.  LSE kan aflyse arrangement indtil på afviklingsdagen uden økonomisk konsekvens overfor arrangør såfremt træneren

– Bliver sygdomsramt -dokumenteres ved lægeattest, hvis det ønskes af arrangør

– Træneren bliver pålagt obligatorisk engagement og tilstedeværelse hos sin

arbejdsgiver

– Træneren bliver pålagt udlandsrejse af arbejdsgiver

– Almindelige force majeure forhold såsom forsinkelse eller aflysning af

transportmidler eller andre vejr forhold der umuliggør en fremkomst til

arrangørsted.

– Tillige vil alle aflysninger under punkt 5 ikke medfører betaling fra arrangør

 1.  LSE kan såvel ved aftaleindgåelsen som efterfølgende kræve forudbetaling helt eller delvist for booking af inspirationstræner
 2.   Træneren er ikke forpligtet til at optræde såfremt der er væsentlige forhold og forpligtelser der ikke er overholdt i aftalen. Det fritager dog ikke arrangør fra at betale det fulde honorar.
 3.  Det er arrangørens pligt, at der er opkridtet bane, mål, kegler, veste, bolde – en til hver spiller og endelig mulighed for omklædning til rådighed. Efterfølgende at der er AV udstyr, TV og DVD maskine og evt. andet udstyr som det måtte fremgå af aftalen. Hvis dette ikke overholdes overfor inspirationstræneren betragtes det som misligholdelse af aftalen og kan medføre en bod på 10 % af fakturabeløbet.
 4.  Kontaktpersonen fra arrangørstedet er forpligtet til fuld tilstedeværelse under arrangementet. Hvis det ikke er muligt skal Lindberg Sport Event have meddelelse om den person der er arrangør ansvarlig for arrangementet på afviklingsdagen
 5. Eventuelle uenigheder om aftaleforholdet forsøges løst i almindelighed ved  udpegelse af tredjeperson inden der indledes juridiske skridt.

BETINGELSER – KONTRAKT/MELLEMMAND

Lindberg Sport Event aftalebetingelser med træner/klub der køber et coach modul

 1. Aftalen om coach modul er først gyldigt når LSE har modtaget aftalen retur i underskreven stand.
 2. Ved afbrydelse af coach modulet mellem modul1- 2 eller 2-3 betales der fuldt honorar for de ikke afviklede moduler.
 3. Ved en evt. genoptagelse og bestilling af samme eller ny coach til ikke afviklede moduler betales igen fuldt honorar jvnf, punkt 2.
 4. Hvis coach afbryder forløbet inden afslutningen af alle moduler, indsætter LSE erstatning som coach efter aftale eller træneren/klubben får pengene retur for ikke afviklede moduler
 5. LSE kan aflyse arrangement indtil på afviklingsdagen uden økonomisk konsekvens overfor træneren/klubben såfremt coach

–       Bliver sygdomsramt (dokumenteres ved lægeattest, hvis det ønskes af træner/klub )

–       Coach bliver pålagt obligatorisk engagement og tilstedeværelse hos sin arbejdsgiver

–       Coach bliver pålagt udlandsrejse af arbejdsgiver

–       Almindelige force majeure forhold såsom forsinkelse eller aflysning af transportmidler
eller andre vejr forhold der umuliggør en fremkomst til arrangørsted.

–       Tillige vil alle aflysninger under punkt 5 ikke medfører betaling fra træneren/klubben.

 1. Coach er ikke forpligtet til at medvirke såfremt der er væsentlige forhold og forpligtelser der
  ikke er overholdt i aftalen. Det fritager dog ikke træner/klubben fra at betale det fulde honorar.
 2. Det er trænerens pligt at give informationer til coach omkring sit træningsmodul, således
  coach efterfølgende har mulighed for at give sin evaluering af modulet.
 3. Eventuelle uenigheder om aftaleforholdet forsøges løst i almindelighed ved udpegelse af tredjeperson inden der indledes juridiske skridt.